Łączymy również języki na:

A2 KEY FOR SCHOOLS

A2 KEY FOR SCHOOLS

Kilka słów o naszych kompetencjach w zakresie egzaminów Cambridge.

W 2016 roku uzyskaliśmy status Cambridge Exam Preparation Centre. Oznacza to, że w naszej szkole solidnie przygotujemy twoje dziecko do egzaminów Cambridge oraz, że będzie mogło ono do nich przystąpić w naszej siedzibie.

Jesteśmy jedyną szkołą w Mysłowicach która posiada aktywny status Cambridge Exam Preparation Centre.

W zorganizowanych przez nas dotychczas sesjach egzaminów Cambridge wzięło już udziała 280 naszych kursantów. W zasadzie od samego początku uzyskują Oni znakomite wyniki, zdawalność bowiem  to 97%. Jesteśmy dumni z każdego kolejnego certyfikatu naszych kursantów, niezależnie czy jest to pierwszy z egzaminów na poziomie STARERS, czy ostatni na naszej ścieżce edukacyjnej poziom FCE.

Niezależnie od poziomu egzaminu do którego nasi kursanci przystępują, najlepsze wyniki mają zawsze ze speakingu, co jest dla nas cennym potwierdzeniem, że na naszych kursach dzieci faktycznie bardzo mocno otwierają się na mówienie po angielsku.

Kolejny międzynarodowy egzamin Cambridge dla dzieci to egzamin KET. Przeznaczone jest on dla dzieci w wieku 10-14 lat.

Stella Bautista
Dyrektor SJO Wieża Babel

A2 Key for Schools

A2 Key for Schools jest dowodem, że posiadacz certyfkatu potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie po angielsku, jak również poradzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich.

Jest to kolejny stopniem zaawansowania po Cambridge English Qualifications dla najmłodszych i doskonały sposób na rozpoczęcie następnego etapu nauki języka dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. Przygotowania do egzaminu pozwalają lepiej i efektywniej uczyć (się) angielskiego i zdobywać umiejętności językowe do kolejnego z egzaminów B1 Preliminary for Schools.

A2 Key for Schools został skonstruowany na takim samym poziomie CEFR jak A2 Key, ale z tematami i treściami przygotowanymi specjalnie pod kątem młodszych kandydatów w wieku szkolnym.

A2 Key for Schools potwierdza umiejętność:

  • rozumienia prostych wyrażeń językowych i najczęściej używanych słów

  • czytania krótkich i prostych tekstów

  • przedstawienia się i opisania w prosty sposób najbliższego otoczenia

  • brania udziału w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na bliskie rozmówcy tematy

A2 Key for Schools – dlaczego?

  • pomaga uczyć (się) angielskiego w sposób bardziej efektywny i zdobywać praktyczne umiejętności językowe

  • pozwala włączyć przygotowania do egzaminu w plan pracy kursu

  • jest jednym z kilku egzaminów Cambridge English, które tworzą ściężkę egzaminów językowych od podstawowego poziomu do najbardziej zaawansowanego

OPIS I FORMAT egzaminu

bezpłatne MATERIAŁY PRZYGOTOWUJĄCE do egzaminu

bezpłatne MATERIAŁY PRZYGOTO-WUJĄCE do egzaminu

Poniżej do obejrzenia jest film przygotowany przez Cambridge Assessment English mówiący o tym, czym jest egzamin Cambridge:

  • A2 Key for schools 
  • B1 Preliminary for schools (PET)

Do zobaczenia na egzaminie...

Dziękujemy za rejestrację w naszym newsleterze.

Teraz już nic Cię nie ominie :-)