Łączymy również języki na:

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W SZKOLE JĘZYKOWEJ WIEŻA BABEL DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ ABY CHRONIĆ PRYWATNOŚĆ NASZYCH KLIENTÓW W ZAKRESIE PROWADZONEJ PRZEZ NAS DZIAŁALNOŚCI

Zostałem/am poinformowany/a, że:

1) Administratorem moich danych osobowych i/lub danych osoby nieletniej, którego jestem opiekunem prawnym jest Szkoła Językowa Wieża Babel, ul. Sosnowiecka 4, 41-400 Mysłowice;


2) dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu marketingu bezpośredniego Szkoły;


3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a) wyrażona przeze mnie zgoda;
b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


4) dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły:
a) usługi informatyczne;
b) usługi marketingowe;


5) dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach dla których zostały zebrane;


6) mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;


7) mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;


8) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;


9) podanie danych osobowych jest dobrowolne; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie umowy na naukę języka obcego

Dziękujemy za rejestrację w naszym newsleterze.

Teraz już nic Cię nie ominie :-)