Łączymy również języki na:

B2 FIRST (FCE)

B2 FIRST (FCE)

Kilka słów o naszych kompetencjach w zakresie egzaminów Cambridge.

W 2016 roku uzyskaliśmy status Cambridge Exam Preparation Centre. Oznacza to, że w naszej szkole solidnie przygotujemy cie do egzaminów Cambridge oraz, że będziesz mógł do nich przystąpić w naszej siedzibie.

Jesteśmy jedyną szkołą w Mysłowicach która posiada aktywny status Cambridge Exam Preparation Centre.

W zorganizowanych przez nas dotychczas sesjach egzaminów Cambridge wzięło już udziała 280 naszych kursantów. W zasadzie od samego początku uzyskują Oni znakomite wyniki, zdawalność bowiem  to 97%. Jesteśmy dumni z każdego kolejnego certyfikatu naszych kursantów, niezależnie czy jest to pierwszy z egzaminów na poziomie STARERS, czy ostatni na naszej ścieżce edukacyjnej poziom FCE.

Niezależnie od poziomu egzaminu do którego nasi kursanci przystępują, najlepsze wyniki mają zawsze ze speakingu, co jest dla nas cennym potwierdzeniem, że na naszych kursach dzieci faktycznie bardzo mocno otwierają się na mówienie po angielsku.

Kolejny międzynarodowy egzamin Cambridge to egzamin FCE. Przeznaczone jest on dla dorosłych.

Stella Bautista
Dyrektor SJO Wieża Babel

B2 First

B2 First jest egzaminem na poziomie B2. Certyfikat B2 First potwierdza, że potrafisz posługiwać się używanym na co dzień praktycznym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.

To kolejny krok między poziomem B1 Preliminary a C1 Advanced.

Co roku tysiące osób pragnących poprawić szanse znalezienia pracy i przyjęcia na uczelnię przystępuje do egzaminu B2 First.

B2 First potwierdza, że potrafisz:

 • prowadzić rozmowy w języku angielskim, wyrażając swoje opinie i prezentując różne argumenty

 • śledzić wiadomości i informacje dotyczące codziennych tematów

 • pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji

 • uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej między szkołami lub uczelniami

 • pisać listy, raporty, opowiadania i stosować inne rodzaje wypowiedzi pisemnej.

 • przeprowadzić prezentację w języku angielskim na znane Ci tematy z życia codziennego

Dlaczego egzamin B2 First?

 • uznawany przez instytucje, szkoły i uczenie (ponad 150 uczelni w Polsce) w krajach anglojęzycznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2

 • zwiększa szansę dostania się na studia w kraju i za granicą

 • podczas przygotowań do egzaminu cały czas uczysz się praktycznego angielskiego

 • zdobywasz najbardziej rozpoznawalny na całym świecie certyfikat językowy na poziome B2

 • dla osób z przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej

 • w wybranych przypadkach pozwala zaliczyć zajęcia z angielskiego podczas studiów na uczelniach wyższych

OPIS I FORMAT egzaminu

bezpłatne MATERIAŁY PRZYGOTOWUJĄCE do egzaminu

bezpłatne MATERIAŁY PRZYGOTO-WUJĄCE do egzaminu

Poniżej do obejrzenia jest film przygotowany przez Cambridge Assessment English mówiący o tym, czym jest egzamin Cambridge B2 FCE.

Do zobaczenia na egzaminie...

Dziękujemy za rejestrację w naszym newsleterze.

Teraz już nic Cię nie ominie :-)